.

PROJEKT I FÖRSKOLAN 2020

SPRÅK & MUSIK med Kulturskolan

Låtar Hösten 2021

Hej godag och hallå!

När jag är glad

Sol i mitt hjärta

Bästa kompis

Vi är olika

Nu kommer hösten

Stopp min kropp sången

Tusen fötter

Äppelmelodi

VÅR MASKOT


NAMN: SPINDELN JAN
FAVORIT MAT: BROCCOLI & BANAN
VIKT: 10 KG

Hej på er! Jag heter Magnus Jonsson och undervisar på Partille Kulturskola.
Under läsåret 2020-2021 ska jag en gång varje vecka besöka två olika förskolor i Partille Kommun för att sjunga tillsammans med barnen. Vissa veckor kommer det att vara extra festligt för då kommer jag nämligen att ha med mig en musikalisk kompis. Jag har fyra musikaliska kompisar, de heter Christel, Calle, Karin och Torbjörn och är alla lärare på Partille Kulturskola.
Vårt fokus när vi träffas för att sjunga kommer att vara språkutveckling genom sång och musik.
På denna sida kommer ni att hitta de sånger som vi sjunger tillsammans samt teckningar som barnen gör till musiken.
Har du som förälder hittat hit så använd gärna sångerna för att sjunga med ert barn hemma.
Ha det gott!
/Magnus
 

Boktips! Musik och Språk Ulf Jederlund

Forskningsstudier har visat:
  • Att musik är gynnsamt för barns språkutveckling.
  • Att musik kan förbättra barns förmåga att lära sig läsa och skriva.

I boken Musik och språk berättar Ulf Jederlund bland annat om denna forskning. 
Han menar att människans olika språk, som tal, kroppsspråk och sång, påverkar och befruktar varandra. 
Det kan till exempel visa sig genom att barn som gillar att sjunga och musicera, och känner att de är bra på det, får en ökad lust och förmåga att uttrycka sig även på andra sätt – som genom tal och skrift.
 
Vad kan man göra om man vill ge barn de bästa förutsättningarna? 
Sjung, ramsa och lyssna på musik så mycket som möjligt, från födseln och under hela barndomen!
 
Faktum är att sången kommer före talet: redan under spädbarnstiden börjar barnet sjunga, så kallad ”lallsång”. 
Men den viktigaste perioden när det gäller språkutveckling är mellan två och fem års ålder – det är då barnet själv börjar förstå hur språket hänger ihop.
Det är också då hjärnan är som mest formbar, och att sjunga och lyssna på musik under den här perioden kan göra stor skillnad för hur lätt eller svår skriv- och läsinlärningen blir senare i livet. 
 
En annan viktig och väldigt konkret del i läs- och skrivutvecklingen är det som kallas fonologisk medvetenhet. 
 
Det innebär att man förstår språkets form, hur språkljuden  låter, var de börjar och slutar och hur de sätts ihop till ord och meningar. Forskning visar att en tidig, lekfull stimulering av den fonologiska medvetenheten – i form av exempelvis sånger, ramsor, rim och ordlekar – gör stor skillnad när ett barn sedan ska lära sig läsa och skriva. 
 
Men sången har, precis som musiken, många andra funktioner.
Det handlar om samhörighet och om social och kulturell identitet, om att lära sig improvisera, leka med ord och lära sig nya uttryck som man inte stöter på i det vardagliga talet. 
Dessutom lockar sångerna till samtal och diskussion, och de är också en viktig del av leken, som i sin tur är livsviktig för både lärande och utveckling. 
Ulf Jederlund menar att ett stort ansvar ligger på oss vuxna, men framför allt på personal i förskolan och skolan. 
Det är där det pedagogiska arbetet främst ska äga rum.
Det spelar ingen roll om man tycker att man sjunger dåligt. 
 
Så här skriver Ulf Jederlund:
”Sjung av hjärtat sjung! Så länge du själv uttrycker glädje
och närvaro när du sjunger älskar barnen din sång! Och till
skillnad från många vuxna skulle barnen aldrig komma på
tanken att värdera sången. Det finns alltför många vuxna
som går omkring och tänker: ’Jag kan inte sjunga, därför är
jag tyst …’ Min förhoppning är att alla ändå vågar pröva
att utforska sin sång, tillsammans med barnen.”